Ingrid Nilsson ser ett reportage från Daramshala och får genast platsen på sitt hjärta… tänk vad de människorna behöver Jesus! Några år senare åker hennes dotter Lovisa Nilsson dit som missionär under sammanlagt ca 2 års tid, ovetandes om hennes mammas längtan. När Ingrid hälsade på fick hon kontakt med en församling med tydlig profil av att vara evangeliserande och missionerande. De behöver stöttning, uppmuntran och ekonomisk hjälp. Vi hjälper till på det sätt vi kan. De som bor och betjänar där riskerar verkligen mycket men handlar i försiktighet och vishet. De åker runt till byarna för att följa upp med samtal och undervisning. Mycket fokus på lärjungaträning. De får också komma in på skolor för att betjäna där. Deras fokusgrupper är:
– Lärjungar
– Nyfrälsta 
– Sökare

Himachal pradesh kallas land of gods and goddesses. Det finns mycket avgudadyrkan och buddism  i området. Det är också svår förföljelse av kristna i området.

Vi har vid några tillfällen samlat in pengar till församlingens sociala arbete genom att sälja fika efter gudstjänsten och genom förfrågningar till specifika ändamål, som t.ex. matkassar under covid-19 krisen. Syftet är framförallt relationellt och att kunna stötta i förbön.

Det finns en längtan efter fler från församlingen att besöka platsen och församlingen där. År 2018 var Ingrid Nilsson, Pernilla Wendesten och Lena Oldvén på plats i 20 dagar och betjänade i församlingen. Även Pernilla och Lena har kontakt med församlingen än idag.