Genom en av våra församlingsmedlemmar har församlingen kontakt med Mats och Mari Wennergrund som tillsammans med Gunnar Svensson har organisationen Focus on the Harvest, där de arbetar bland onådda stamfolk i Kenya. Såhär säger Mats och Mari om deras vision:

“Gud älskar alla människor oavsett vilken bakgrund vi har. Vi har fått uppleva den kärleken och den har förvandlat vårt liv.

Vi vet att inte alla människor har hört talas om Guds kärlek genom Jesus.

Vi brinner för att åka till nationerna och i ord och handling uttrycka Guds kärlek till dem, och när vi predikar så bekräftar Gud ordet med under och tecken och förvandlade hjärtan.”

Focus on the Harvest vision är att nå onådda folkslag med evangelium. De håller mindre möten i städer och på torg samt besöker onådda byar och olika stammar som bor isolerat och otillgängligt. Focus on the Harvest planterar församlingar bland olika stammar där byggnaderna även fungerar som skolor för barnen. De har även kampanjer och predikar evangelium utomhus för större folksamlingar, ofta på större fält och på platser i närheten av städer. De har även konferenser för att utrusta lokala ledare. Focus on the Harvest hjälper även folken med mat och kläder, samt köper djur till familjer. 

Läs gärna mer om Focus on the Harvest arbete på deras hemsida:

http://focusontheharvest.net