Vill du sätta in en gåva till något av våra specifika projekt är det viktigt att du märker din gåva så att vi vet hur vi ska öronmärka pengarna. Alla pengar som sätts in på kontot i övrigt fördelas utifrån behov över de projekt och länder där vi arbetar.

Exempel på märkningar:
Familjen Schilling, Sydafrika: “Schilling”
Zoe Children’s Home: “Zoe” eller “Namn + Zoe + månadsgivare”
Daramshala: “Daramshala”

Göteborgskyrkan Mission Plusgiro: 1645581-8
Göteborgskyrkan Mission Swish: 1234512877

Om du vill bidra med något praktiskt eller har förslag på hur vi kan samla in pengar, eller om du vill engagera dig ber vi dig kontakta oss via mail.

Mission@goteborgskyrkan.se
Zoe@goteborgskyrkan.se