21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Ta emot den helige Ande! 

Joh. 20:21-22 (SFB)

Syftet med vårt arbete i Etiopien är ledarträning och att stötta ledare i deras områden. Det bor 113 milj människor i Etiopien, den snabbast växande befolkningen i Afrika. 3 miljoner av dessa människor bor i Addes Abbeba medan majoriteten av folket bor i landsbygden och i fattigare områden. De 62 församlingar vi samarbetar med samlar runt 5000 människor. Vi fokuserar på de pastorer som jobbar i området Beraju och det är där vi har våra pastorskonferenser. Här kan vi träna och sända ut pastorer till hela landet. Vi har vart med och köpt en mark i Etiopien där det har byggts en stor kyrka. Tillsammans med Per Åkvist som driver Joshua Campaign är det möjligt för oss att fortsätta arbeta med hållbar mission. 

Vi stöttar också Mercy House som utbildar kvinnor till att bli självförsörjande i olika yrken. Barnen till kvinnorna får skola och mat. Läs mer om Mercy House här.

Vi åker med team till Etiopien i januari varje år.

Syftet i Etiopien är ledarträning, församlingsplantering och att betjäna barnen på olika sätt. Christian Wendesten är också representant för Salt & Light i Etiopien.

Församlingarna och de ledare vi arbetar tillsammans med i Etiopien ber också och fastar för vår för vår församling.