18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt. 28:18-20 (SFB)

Länder Göteborgskyrkan eller dess församlingsmedlemmar betjänat i mission vid ett eller flera tillfällen under åren: